buy tofajak online

No Wikipedia entry exists for this tag
  1. Drugssquare

    Tofajak 5mg

    Tofacitinib là một chất ức chế JAK chọn lọc được sử dụng để điều trị bệnh viêm khớp dạng thấp. Tofajak 5 mg Tablet là thuốc kê đơn, chứa Tofacitinib, hoạt động bằng cách ngăn chặn hoạt động của enzym Janus kinase (JAK) 1 và JAK3. Nó làm giảm viêm và tổn thương khớp trong bệnh viêm khớp dạng...
Top