chống thấm 2 thành phần

ChongLuaDao (Vietnamese: Chống Lừa Đảo, lit. 'Scam Fighters') is a Vietnamese non-profit cybersecurity organization that helps clients verify the legitimacy of websites and block access to dangerous ones to keep them safe while using the internet. This non-profit project was started by a group of Vietnamese computer security specialist, including Hieu Minh Ngo, a former hacker who is now a technical expert for the National Cyber Security Centre (NCSC), Le Phuoc Hoa, Nguyen Hoang Thang, and Nguyen Hung.

View More On Wikipedia.org
  1. P

    Thi công chống thấm hiệu quả giá tốt

    Thi công chống thấm Tại sao cần phải Thi công chống thấm? Bạn có muốn ngôi nhà thân yêu của mình luôn đẹp, sáng chói theo thời gian hay chỉ trong vòng 1 hoặc 2 năm là xuất hiện những khuyết điểm phải tu sửa lại. Thi công chống thấm như khoác vào công trình của mình một chiếc áo bảo vệ theo...
  2. P

    Chống thấm mặt cầu

    Chống thấm mặt cầu Công ty Chống thấm Trường An luôn quan niệm khách hàng là thượng đế. Phương châm hoạt động ''chống thấm Trường an, bền vững theo thời gian''. Cung cấp và thi công chống thấm chuyên dụng cho ngành cầu đường *Phun Chống thấm mặt cầu * Xử lý chống thấm những đường nứt, rò rỉ...
Top