myhep all tablet price

No Wikipedia entry exists for this tag
  1. Drugssquare

    Myhep All Tablet - Sofosbuvir + Velpatasvir

    Myhep All Tablet Uses - Thuốc này được sử dụng để điều trị nhiễm vi rút Viêm gan C (HCV) mãn tính. Nó bao gồm hai loại thuốc hoạt động - Sofosbuvir + velpatasvir. Sofosbuvir là chất ức chế NS5A trong khi velpatasvir là chất ức chế NS5B. Hai chất này kết hợp với nhau trong một viên duy nhất là...
Top