áo bảo hộ lao động

Wei Ping-ao (29 November 1929 – 3 December 1989), also known as Paul Wei, was a Hong Kong-based Chinese actor who started his career in the Shaw Brothers Studio. He is best known for playing cunning interpreters in Bruce Lee's 1972 films Fist of Fury and Way of the Dragon, in which he dubbed his own voice, and also appeared in films such as Deaf Mute Heroine (1971), Hapkido (1972) and Fists of Bruce Lee (1978). He suffered from jaundice in his later years. He died on 3 December 1989 in British Hong Kong.

View More On Wikipedia.org
  1. vuhoa3536

    Mẫu đồng phục bảo hộ thời trang, chuyên nghiệp 2023

    Kiểu dáng: -- Trong thương trường ngày nay, có hàng nghàn các doanh nghiệp cùng kinh doanh trong một thị trường, vì vậy mỗi doanh nghiệp đều có cách riêng để khách hàng nhận diện thương hiệu của mình. Đồng phục bảo hộ lao động ra đời là một phần không thể thiếu trong việc xây dựng hình ảnh...
  2. vuhoa3536

    Mẫu áo bảo hộ lao động giá rẻ, phù hợp với nhiều ngành nghề

    Kiểu dáng: - Người lao động khi làm việc sẽ chịu tác động của các yếu tố điều kiện lao động, trong đó có những yếu tố nguy hiểm, yếu tố có hại gây bất lợi cho bản thân người lao động, có thể gây ra tai nạn lao động, ảnh hưởng xấu đến sức khỏe người lao động. Do đó cần phải được bảo vệ tránh...
Top