bàn thờ đá gia tiên

On the first tier, Vietnam is divided into fifty-eight provinces (Vietnamese: tỉnh, Chữ Hán: 省) and five municipalities under the command of the central government (Vietnamese: thành phố trực thuộc trung ương). Municipalities are the highest-ranked cities in Vietnam. Municipalities are centrally-controlled cities and have special status equal to the provinces.
The provinces are divided into provincial cities, towns, and rural districts as the second-tier units. At the third tier, provincial city or town is divided into ward and commune, while rural district is divided into townships (thị trấn) and communes.

View More On Wikipedia.org
  1. maulangmodadepnb

    [Tham Khảo] + Ngay 35 Mẫu Cây Hương Đá Đẹp Tại Quảng Bình - Bán Cây Hương Đá Tại Quảng Bình

    [Tham khảo] + Ngay 35 mẫu cây hương đá đẹp tại Quảng Bình - Bán cây hương đá tại Quảng Bình Mẫu cây hương đá tại Quảng Bình còn có nhiều tên gọi khác nhau như bàn thờ thiên bằng đá, am thờ đá, khóm thờ đá, miếu thờ đá...., đây là một trong số các sản phẩm trong danh mục đồ thờ cúng bằng đá tại...
Top