bảng giá phòng khám đông phương

The Hồng Bàng period (Vietnamese: thời kỳ Hồng Bàng), also called the Hồng Bàng dynasty, was a legendary ancient period in Vietnamese historiography, spanning from the beginning of the rule of Kinh Dương Vương over the kingdom of Văn Lang (initially called Xích Quỷ) in 2879 BC until the conquest of the state by An Dương Vương in 258 BC.
The 15th-century Vietnamese chronicle Đại Việt sử ký toàn thư (Đại Việt, The Complete History) claimed that the period began with Kinh Dương Vương as the first Hùng king (Vietnamese: Hùng Vương), a title used in many modern discussions of the ancient Vietnamese rulers of this period. The Hùng king was the absolute monarch of the country and, at least in theory, wielded complete control of the land and its resources. The Đại Việt sử ký toàn thư also recorded that the nation's capital was Phong Châu (in present-day Phú Thọ Province in northern Vietnam) and alleged that Văn Lang was bordered to the west by Ba-Shu (present-day Sichuan), to the north by Dongting Lake (Hunan), to the east by the East Sea and to the south by Champa.

View More On Wikipedia.org
  1. phongkhamdongphuong

    Phòng khám Đông Phương 497 - Dịch vụ, bảng giá chất lượng

    Phòng khám Đông Phương 497 Quang Trung - Hà Đông đi đầu trong chất lượng dịch vụ các phòng khám đa khoa tư nhân. Với tiêu chí sức khỏe người bệnh hàng đầu và mong muốn mang đến phương pháp hiện đại, phòng khám được mọi người đặt niềm tin rất nhiều. Mong rằng, qua bài chia sẻ dưới đây sẽ giúp mọi...
Top