boys & girls clubs of america

Boys & Girls Clubs of America (BGCA) is a national organization of local chapters which provide voluntary after-school programs for young people. The organization, which holds a congressional charter under Title 36 of the United States Code, has its headquarters in Atlanta, with regional offices in Chicago, Dallas, Atlanta, New York City and Los Angeles. BGCA is tax-exempt and partially funded by the federal government.

View More On Wikipedia.org
  1. TigerDao

    Apple hợp tác với Boys & Girls Clubs of America để khởi động một chương trình mã hóa mới

    Apple đã hợp tác với Boys & Girls Clubs of America để khởi động một chương trình mới nhằm mang lại cơ hội viết mã cho trẻ em và thanh thiếu niên trên khắp Hoa Kỳ. Sử dụng chương trình giảng dạy “Mọi người đều có thể viết mã” của gã khổng lồ công nghệ, trẻ em và thanh thiếu niên tại Câu lạc bộ...
Top