cấp chứng chỉ hành nghề

No Wikipedia entry exists for this tag
  1. Giaminh

    Cấp chứng chỉ hành nghề tư vấn về phòng cháy và chữa cháy

    Cấp chứng chỉ hành nghề tư vấn về phòng cháy và chữa cháy là giấy chứng nhận bắt buộc của cá nhân; nếu muốn hành nghề tư vấn phòng cháy chữa cháy. Đối tượng được cấp chứng chỉ hành nghề PCCC Theo quy định tại khoản 1 Điều 16 Thông tư 66/2014/TT-BTC của Bộ Công an; quy định đối tượng phải có...
Top