chành xe đăklăk

No Wikipedia entry exists for this tag
  1. Phuoc An

    Chành xe Đăklăk

    TP Hồ Chí Minh là trung tâm kinh tế của cả nước nói chung và khu vực phía nam nói riêng, hàng hóa, sản phẩm sản xuất ở các khu công nghiệp với sản lượng cực lớn hàng ngày. Giao thương thương mại với các tỉnh khác với số lương lớn hàng ngày. Đăk Lăk lại là một tỉnh thành phố đang phát triển mạnh...
Top