chứng chỉ khai hải quan

The People's Army of Vietnam Special Forces Arms (Vietnamese: Bình chủng Đặc công) is the elite combat armed service of the People's Army of Vietnam, led by the General Staff of the Vietnam People's Army. It is uniquely organized, equipped, and trained with special fighting skills, bravery and heroism, resourcefulness and boldness to attack and destroy key enemy’s targets.
The VNSF has the task of focusing on researching and advising the Ministry of Defence to build and develop Vietnamese special forces capabilities.

View More On Wikipedia.org
  1. Q

    Học nghiệp vụ Khai Hải quan trực tuyến ở đâu ?

    THÔNG BÁO CHIÊU SINH LỚP NGHIỆP VỤ KHAI HẢI QUAN Nhận đăng ký liên tục (Liên hệ 0969 86 86 01 để được tư vấn) Kính gửi: Các đơn vị, cá nhân có nhu cầu bổ sung kiến thức, tham gia kỳ thi cấp chứng chỉ nghiệp vụ Khai Hải quan - Căn cứ công văn số 1005/TCHQ-TCCB ngày 25/2/2013 của Tổng cục Hải về...
Top