chuyên ngành vận tải

No Wikipedia entry exists for this tag
  1. H

    Chứng chỉ Sơ cấp chuyên ngành vận tải học ở đâu nhanh 0979868612

    ĐÀO TẠO CHỨNG CHỈ SƠ CẤP VẬN TẢI 0979868612, SƠ CẤP QUẢN LÝ VÀ KHAI THÁC VẬN TẢI ĐƯỜNG BỘ, Chứng chỉ sơ cấp chuyên ngành vận tải 0979868612, Cấp chứng chỉ điều hành vận tải 0979868612, Chứng chỉ quản lý khai thác vận tải đường bộ 0979868612, Chứng chỉ sơ cấp chuyên ngành vận tải, Chứng chỉ kinh...
  2. C

    HỌC CHỨNG CHỈ CHUYÊN NGÀNH VẬN TẢI ĐƯỜNG BỘ Ở ĐÂU

    CHỨNG CHỈ CHUYÊN NGÀNH VẬN TẢI ĐƯỜNG BỘ PHỤC VỤ HOÀN THIỆN HỒ SƠ ĐĂNG KÝ GIẤY PHÉP KINH DOANH VẬN TẢI Điều hành hoạt động kinh doanh vận tải cần những văn bằng, chứng chỉ gì? MS THANH 0902 86 86 84 Điểm d, khoản 1 Điều 67 Luật Giao thông đường bộ 2008 quy định chỉ người trực tiếp điều hành...
Top