cúng khai trương

Đăng đàn cung (Hán tự: 登壇宮 lit. [melody] on the ascent to the esplanade) was the royal anthem of Nguyễn Dynasty, Vietnam.

View More On Wikipedia.org
  1. N

    Cúng mở hàng cần phải kiêng kị gì để rước vận may và giúp làm ăn hồng phát?

    Khai trương là event lớn đánh dấu cho việc làm ăn, buôn bán được khởi đầu. Trong ngày khai trương, cúng mở hàng được các gia chủ lưu tâm chú trọng bởi người xưa quan điểm rằng khởi đầu tốt mới tốt. Vậy lúc cúng khai trương cần phải kiêng kị điều gì để mọi việc được thuận lợi, may mắn? Xem ngay...
  2. D

    Ý nghĩa của việc làm lễ cúng khai trương đầu năm

    Với các ngành dịch vụ, buôn bán thì vận may luôn là yếu tố quan trọng. Nhiều người tin rằng, may mắn cũng dẫn đến thành công cho doanh nghiệp. Nên từ xưa đến nay ông bà ta có câu “đầu xuôi - đuôi lọt”, vì vậy ngày khai trương đầu năm cũng cần được chú ý. Lễ khai trương đầu năm là đánh dấu sự...
Top