đăng ký khai tử

Đăng đàn cung (Hán tự: 登壇宮 lit. [melody] on the ascent to the esplanade) was the royal anthem of Nguyễn Dynasty, Vietnam.

View More On Wikipedia.org
  1. Giaminh

    THỦ TỤC ĐĂNG KÝ KHAI TỬ

    Thủ tục đăng ký khai tử như thế nào?, Khai tử là gì?. Bài viết dưới đây nhằm hướng dẫn cho bạn biết cách khai tử. Trình tự thực hiện như thế nào?. Mời bạn tham khảo bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn trình tự thực hiện. Khai tử là gì? Khai tử là khai báo cho người mới chết (theo Từ điển tiếng...
Top