dâu tây đà lạt

Thủ Dầu Một () is the capital city of Bình Dương province, Vietnam, located at around 10°58′0″N 106°39′0″E. The city has an area of 118.66 km², with a population of 417,000 (as of 2018), and is located 20 km north of downtown Ho Chi Minh City, on the left bank of the Saigon River, upstream from the city.

View More On Wikipedia.org
  1. tiimtravel

    Các loại giống dâu tây Đà Lạt được nhập khẩu từ đâu?

Top