địa chỉ học khai hải quan

No Wikipedia entry exists for this tag
  1. Q

    Học nghiệp vụ Khai Hải quan trực tuyến ở đâu ?

    THÔNG BÁO CHIÊU SINH LỚP NGHIỆP VỤ KHAI HẢI QUAN Nhận đăng ký liên tục (Liên hệ 0969 86 86 01 để được tư vấn) Kính gửi: Các đơn vị, cá nhân có nhu cầu bổ sung kiến thức, tham gia kỳ thi cấp chứng chỉ nghiệp vụ Khai Hải quan - Căn cứ công văn số 1005/TCHQ-TCCB ngày 25/2/2013 của Tổng cục Hải về...
Top