dịch vụ mai đến

The Vietnamese Martyrs (Vietnamese: Các Thánh Tử đạo Việt Nam; French: Martyrs du Viêt Nam), also known as the Martyrs of Annam, Martyrs of Tonkin and Cochinchina, Martyrs of Indochina, or Andrew Dung-Lac and Companions (Anrê Dũng-Lạc và các bạn tử đạo), are saints on the General Roman Calendar who were canonized by Pope John Paul II. On June 19, 1988, thousands of Overseas Vietnamese worldwide gathered at the Vatican for the Celebration of the Canonization of 117 Vietnamese Martyrs, an event chaired by Monsignor Tran Van Hoai. Their memorial is on November 24 (although several of these saints have another memorial, having been beatified and on the calendar prior to the canonization of the group).

View More On Wikipedia.org
  1. M

    Công ty thương mại và dịch vụ Mai đến

    Thành lập từ năm 2002, trải qua chặng đường 20 năm phát triển bền vững (2002-2022), Mai Đến mang tới Quý khách hàng Một dịch vụ tổng hợp, chuyên cung cấp các sản phẩm thiết yếu phục vụ cho văn phòng, nhà xưởng. Với mong muốn mang lại nhiều hơn nữa những tiện ích,“Mai Đến” luôn nỗ lực để mang đến...
Top