điện cực edm

No Wikipedia entry exists for this tag
  1. L

    Cung cấp điện cực Graphite cho nhà máy thép, luyện kim màu, sản xuất đất hiếm

    Điện cực Graphite chủ yếu dùng than cốc dầu mỏ và than cốc tự nhiên làm nguyên liệu thô, sử dụng nhự than đá làm chất kết dính được gia công và Graphite hóa. Nó giải phóng năng lượng dưới dạng hồ quang điện trong lò hồ quang. Vì vậy nó thường được ứng dụng trong công nghiệp sản xuất thép, luyện...
Top