điều hòa inverter packaged

No Wikipedia entry exists for this tag
  1. tranthibinh

    Dãy sản phẩm điều hòa inverter Packaged cho nhà máy và văn phòng

    Dãy sản phẩm điều hòa inverter Packaged cho nhà máy và văn phòng Không khí được dẫn thông qua ống gió: Điều hòa không khí cho nhà xưởng bằng cách dẫn các đường ống gió trên cao. Thiết kế linh hoạt: - Thiết kế cho ống môi chất lạnh dài: Chiều dài đường ống tối đa 70m và độ chênh lệch...
Top