đồng phục quản lý spa

Đồng Hới (listen) is the capital city of Quảng Bình Province in the north central coast of Vietnam. The city's area is 155.71 km2 (60.12 sq mi). Population as per the 2017 census was 119,222. It is served by National Highway 1A, the Đồng Hới Railway Station, and airport. By road, Đồng Hới is 486 kilometres (302 mi) south of Hanoi, 195 kilometres (121 mi) south of Vinh, 160 kilometres (99 mi) north of Huế and 1,204 kilometres (748 mi) north of Hồ Chí Minh City. It borders Quảng Ninh District on the west and south, the South China Sea on the east, Bố Trạch District on the north.Đồng Hới has a 12-km-long coastline with white sand beaches. It is the closest city to Phong Nha-Kẻ Bàng National Park, UNESCO's World Natural Heritage Site, 50 km north.

View More On Wikipedia.org
  1. hoadongphucviet

    Mẫu đồng phục quản lý spa vừa tôn dáng vừa hợp xu hướng

    Kiểu dáng: - Người quản lý chịu trách nhiệm trong các vấn đề liên quan đến nhân viên và khách hàng, giữ gìn, nâng cao doanh thu và phát triển hình ảnh của nhà hàng. Giữ 1 vai trò quan trọng như vậy nên người quản lý cũng cần phải được trang bị đầy đủ đồng phục như những bộ phận khác trong nhà...
Top