dưa lưới vàng

Chè (Vietnamese pronunciation: [tɕɛ̀]~[cɛ̀]) is any traditional Vietnamese sweet beverage, dessert soup or stew, or pudding. Chè includes a wide variety of distinct soups or puddings. Varieties of Chè can be made with mung beans, black-eyed peas, kidney beans, tapioca, jelly (clear or grass), fruit (longan, mango, durian, lychee or jackfruit), and coconut cream. Other types are made with ingredients such as salt, aloe vera, seaweed, lotus seed, sesame seed, sugar palm seeds, taro, cassava and pandan leaf extract. Some varieties, such as chè trôi nước, may also include dumplings. Chè are often prepared with one of a number of varieties of beans, tubers, and/or glutinous rice, cooked in water and sweetened with sugar. In southern Vietnam, chè are often garnished with coconut creme.
Chè may be served either hot or cold, and eaten with a bowl and spoon or drunk in a glass. Each variety of chè is designated by a descriptive word or phrase that follows the word chè, such as chè đậu đỏ (literally "red bean chè").
Chè may be made at home, but are also commonly sold in plastic cups at Vietnamese grocery stores.
In northern Vietnam, chè is also the word for the tea plant. Tea is also known as nước chè in the North or more commonly trà in both regions.

View More On Wikipedia.org
  1. H

    Top 5 Cách Nhận Biết Dưa Lưới Vàng Chín Cực Chuẩn

    Dưa lưới vàng, với màu sắc rực rỡ và hương vị ngọt ngào, là một loại trái cây phổ biến trong mùa hè. Tuy nhiên, mua dưa lưới chưa chín có thể gặp phải khó khăn. Để đảm bảo bạn thưởng thức một quả dưa lưới ngon và tươi ngon nhất, dưới đây là top 5 cách nhận biết dưa lưới chín cực chuẩn. Top 5...
Top