efi cho hackintosh

No Wikipedia entry exists for this tag
  1. TigerDao

    Tổng Hợp EFI cho Hackintosh đa cấu hình

    Đây là EFI cho tất cả các cấu hình máy, lưaj chọn đúng cấu hình máy của mình, tải về rồi chỉ chép vào là chạy được nhé ! OPENCORE EFI.Lenovo.IdeaPad.330.zip4.82MB2021-12-15 00:51:47 EFI.Opencore.Desktop.AlderLake.zip4.65MB2021-12-21 18:59:35...
Top