giấy khám sức khỏe a3

No Wikipedia entry exists for this tag
  1. T

    Nội dung có trong tờ giấy khám sức khỏe a3

    Giấy khám sức khỏe A3 hay còn được gọi là giấy khám sức khỏe 3 mặt là giấy khám sức khỏe theo mẫu phụ lục 1 của Thông tư 14/2013/TT-BYT Bộ Y Tế. Loại giấy này được dùng để chứng nhận và phân loại sức khỏe cho công dân Việt Nam, những người từ đủ 18 tuổi trở lên. Vậy trong tờ giấy khám sức khỏe...
Top