glenza 80 mg

No Wikipedia entry exists for this tag
  1. Drugssquare

    Buy Glenza 80mg Enzalutamide Capsule Online at Lowest Price in Vietnam

    Ung thư tuyến tiền liệt kháng thiến di căn (mCPRC) có thể được điều trị bằng Enzalutamide, một loại kháng androgen không steroid hoạt động bằng cách ngăn chặn tác động của các kích thích tố nam tự nhiên lên sự phát triển của các tế bào tuyến tiền liệt. Glenza 80 mg Capsule, một sản phẩm của...
Top