học home school 2023

The Association for Computing Machinery (ACM) is a US-based international learned society for computing. It was founded in 1947 and is the world's largest scientific and educational computing society. The ACM is a non-profit professional membership group, claiming nearly 110,000 student and professional members as of 2022. Its headquarters are in New York City.The ACM is an umbrella organization for academic and scholarly interests in computer science (informatics). Its motto is "Advancing Computing as a Science & Profession".

View More On Wikipedia.org
  1. L

    Học home school tiếng Anh đạt chuẩn quốc tế với chi phí rẻ

    Lợi ích của học home school Hiệu quả của giáo dục tại nhà ở Việt Nam có thể khác nhau tùy thuộc vào các yếu tố khác nhau như chất lượng giáo dục được cung cấp, các nguồn lực sẵn có và nhu cầu cá nhân của trẻ: Đầu tiên, tác dụng tiềm tàng của giáo dục tại nhà là khả năng điều chỉnh chương trình...
Top