hòn non bộ

Hòn non bộ (chữ Nôm: 𡉕𡽫部) is the Vietnamese art of making miniature landscapes, imitating the scenery of the islands, mountains and surrounding environment as found in nature. It is a particular local development of the Chinese art of penzai, as was bonsai in Japan.
The phrase Hòn non bộ comes from the Vietnamese language:
Hòn (𡉕) means islands, non (𡽫) means mountains, and bộ 部 means a set, in this context, the islands and the mountains are one set.
Hòn non bộ may be quite large and elaborate or small and simple. It was used to grace the courtyard entrance of the traditional Vietnamese home. Throughout Vietnamese history, Hòn non bộ have been built for emperors, generals, and other important people as monuments, decorations, personal vistas, and as cultural icons.

View More On Wikipedia.org
  1. D

    Mẫu Hòn Non Bộ Siêu Đẹp Hợp Phong Thủy Hiện Nay

    Hòn non bộ là một kiến trúc đá tạo ra không gian gần gũi với thiên nhiên vừa mang tính nghệ thuật vừa mang tính phong thủy rất được ưa chuộng hiện nay đặc biệt là trong các tiểu cảnh sân vườn, hồ cá. Việc lựa chọn và thiết kế theo sở thích cá nhân đôi khi chưa phải đã là đúng vì cần phải tuân...
Top