htx kinh doanh vận tải

No Wikipedia entry exists for this tag
  1. Q

    Khóa học Quản lý và khai thác vận tải đường bộ (Sơ cấp chuyên ngành Vận tải)

    THÔNG BÁO TUYỂN SINH LỚP SƠ CẤP CHUYÊN NGÀNH VẬN TẢI I/ Đối tượng: Là người từ đủ 15 (mười lăm) tuổi trở lên, đã tốt nghiệp THCS hoặc tương đương và sức khỏe phù hợp với nghề cần học Người điều hành, quản lý kinh doanh vận tải của HTX, doanh nghiệp vận tải, cán bộ quản lý đội xe, cán bộ...
Top