kính cường lực quận 4

Kinh Dương Vương (Hán tự: 涇陽王; "King of Kinh Dương") is a legendary ancient Vietnamese figure, mentioned in the 15th-century work Đại Việt sử ký toàn thư by having unified all the tribes within his territory into one state, and as the founder of the Hồng Bàng dynasty. He is considered the first sovereign of the Vietnamese people, and was the father of Lạc Long Quân. He is reported to have lived 260 years and his son is reported to have lived for 506 years.Kinh Dương Vương's personal name was Lộc Tục (Hán tự: 祿續). According to the 15th-century Đại Việt sử ký toàn thư, he ruled over Xích Quỷ (赤鬼, later renamed Văn Lang) starting in 2879 BC. Kinh Dương Vương's father was Đế Minh (帝明, "Emperor Ming" of Chinese and Vietnamese mythology), the descendant of Thần Nông. His mother was Vụ Tiên Nữ (婺僊女, lit. "Beautiful Immortal Lady, Beautiful Goddess"). Kinh Dương Vương married Thần Long, who was the daughter of Động Đình Quân (Lord of Dongting) and mother of Kinh Dương Vương's successor Lạc Long Quân.Today Kinh Dương Vương features with other legendary figures such as Thánh Gióng, Âu Cơ, Sơn Tinh and Thủy Tinh, in elementary school texts. A popular shrine, and presumed tomb of Kinh Dương Vương, is located in the village of An Lữ, Thuận Thành District, Bắc Ninh Province .

View More On Wikipedia.org
 1. S

  Kính cường lực Quận 4 giá rẻ

  KÍNH CƯỜNG LỰC QUẬN 4 CHẤT LƯỢNG Tìm mua kính cường lực Quận 4 là nhu cầu tất yếu hiện nay trên thị trường bởi một thành phố phát triển như Quận 4 cần có ngày càng nhiều những kiến trúc mới, hiện đại, vừa đảm bảo an toàn, vừa đảm bảo thẩm mĩ. Hãy cùng tìm hiểu những thông tin về sản phẩm đó...
 2. S

  KÍNH CƯỜNG LỰC QUẬN 4 CHẤT LƯỢNG

  KÍNH CƯỜNG LỰC QUẬN 4 CHẤT LƯỢNG Tìm mua kính cường lực Quận 4 là nhu cầu tất yếu hiện nay trên thị trường bởi một thành phố phát triển như Quận 4 cần có ngày càng nhiều những kiến trúc mới, hiện đại, vừa đảm bảo an toàn, vừa đảm bảo thẩm mĩ. Hãy cùng tìm hiểu những thông tin về sản phẩm đó...
 3. S

  kính cường lực Quận 4kính cường lực Quận 4

  KÍNH CƯỜNG LỰC QUẬN 4 CHẤT LƯỢNG Tìm mua kính cường lực Quận 4 là nhu cầu tất yếu hiện nay trên thị trường bởi một thành phố phát triển như Quận 4 cần có ngày càng nhiều những kiến trúc mới, hiện đại, vừa đảm bảo an toàn, vừa đảm bảo thẩm mĩ. Hãy cùng tìm hiểu những thông tin về sản phẩm đó...
Top