lan can đá cầu thang

Phan Văn Lân (潘文璘, 1730–?) was a general of Tây Sơn dynasty.
He joined the Tây Sơn army in early time. In 1787, Vũ Văn Nhậm led an army marched north into Tonkin. Lân and Ngô Văn Sở followed the army to assist him. Nhậm occupied Thăng Long (mordern Hanoi), had Nguyễn Hữu Chỉnh executed, installed Lê Duy Cận as a puppet "Prince Regent" (監國 giám quốc). Sở and Lân regarded it as treason, and reported Nhậm's actions to Nguyễn Huệ. Huệ led an army marched north and had Nhậm executed. Huệ retreated from Tonkin, and left Ngô Văn Sở, Phan Văn Lân, Nguyễn Văn Tuyết, Nguyễn Văn Dụng, Trần Thuận Ngôn and Ngô Thì Nhậm in Thăng Long to watch Cận.Qing China invaded Vietnam to reinstall the deposed emperor Lê Chiêu Thống of Lê dynasty. Ngô Văn Sở decided to retreat, but was opposed by Lân. He then led a troop to attack Chinese army in Nguyệt Đức River (mordern Cầu River), but was utterly beaten and fled back to Thăng Long. Sở concealed the fact and retreated to Tam Điệp, and sent Nguyễn Văn Tuyết to Phú Xuân (mordern Huế) to ask support.Huệ then led an army march north, and defeated Chinese army in Ngọc Hồi and Đống Đa. Lân also played an important role in this battle.

View More On Wikipedia.org
  1. D

    Lan can đá nhà thờ họ đẹp – Nhận thiết kế lan can bằng đá uy tín

    Lan can đá nhà thờ họ đẹp – Nhận thiết kế lan can bằng đá uy tín Lan can đá nhà thờ họ đẹp. Hay còn gọi là hàng rào đá nhà thờ họ, tường bao nhà thờ họ bằng đá. Mẫu lan can nhà thờ họ được chúng tôi thiết kế, thi công hoàn toàn từ 100% đá tự nhiên nguyên khối. Thiết kế đa dạng về kiểu dáng mẫu...
Top