lăng cánh ba mái bằng đá

Đinh Hạng Lang (Hán tự: 丁項郎, died 979), buddhist name Đính-noa Tăng-noa (頂帑僧帑), was the crown prince of the Đinh dynasty.

View More On Wikipedia.org
  1. D

    Hình Ảnh Lăng Cánh Ba Mái Bằng Đá Tại Vĩnh Bảo Hải Phòng

    Hình ảnh lăng cánh ba mái bằng đá tại Vĩnh Bảo Hải Phòng. Lăng cánh ba mái bằng đá tại Vĩnh Bảo Hải Phòng lăng mộ đá có cánh, lăng cánh là mẫu lăng thờ cơ bản và được sử dụng rất nhiều trong các công trình kiến trúc tâm linh thờ phụng ông bà tổ tiên gia tộc. Hình ảnh lăng cánh ba mái bằng đá tại...
Top