lễ tân

Lê Phụ Trần (?–?) was a general of the Trần Dynasty during the reigns of three successive emperors: Thái Tông, Thánh Tông, and Nhân Tông.As a skilled general on the battlefield, he was one of the few commanders of the Trần Dynasty army during the three Mongol invasions of Đại Việt who did not come from the Trần clan. Besides his military activities, Lê Phụ Trần also took charge of the position royal professor for crown prince Trần Khâm who eventually became the Emperor Trần Nhân Tông. For his merits, the Emperor Trần Thái Tông (Trần Cảnh) decided to grant Lê Phụ Trần a marriage with the former empress (i.e., Trần Cảnh's former wife) Lý Chiêu Hoàng.

View More On Wikipedia.org
  1. Jupviec5s

    tuyển dụng nhân viên

    Vị trí: Nhân viên giúp việc nhà - Dọn khách sạn theo giờ Công ty: JupViec 5S Địa điểm làm việc: ĐÀ LẠT Thời gian làm việc: Toàn thời gian hoặc bán thời gian **Mô tả công việc:** Chúng tôi đang tuyển dụng nhân viên viên đáng tin cậy và chuyên nghiệp để tham gia vào đội ngũ của chúng tôi tại...
Top