logictics

No Wikipedia entry exists for this tag
  1. G

    Bảo hiểm hàng hóa đường biển là gì? Nguyên tắc của bảo hiểm hàng hoá

    Trên thực tế, lĩnh vực hàng hải thường tiềm ẩn rất nhiều các rủi ro không đáng có như thiên tai, cháy nổ,… Và hậu quả của các rủi ro đó sẽ ảnh hưởng đến hoạt động hàng hải. Do đó, bảo hiểm hàng hải là một biện pháp tối ưu nhất để giảm thiểu các rủi ro. Vậy thì Bảo hiểm hàng hải là gì? Hợp đồng...
Top