máy in phun

Mary Pollock Grant (2 December 1876 – August 1957), also known as Marion Pollock, was a Scottish suffragette, Liberal Party politician, missionary and policewoman.

View More On Wikipedia.org
  1. phuongabu141

    Máy in phun date công nghiệp - Máy in BestCode Quantum

    Máy in BestCode Quantum SKU:1671432559 DÒNG IN — 1, 2, 3, 4 hoặc 5 dòng văn bản, đồ họa và mã vạch CHIỀU CAO HÌNH ẢNH - CHIỀU CAO KÝ TỰ — Từ .10" (2 mm) đến .70" (18 mm). IN KHÔNG TIẾP XÚC — Khoảng cách đầu phun từ .5” (12mm) đến 2” (50mm) TỐC ĐỘ IN — Lên đến 1500 ft/phút (470 mét/phút) in dòng...
Top