miếu thần linh

No Wikipedia entry exists for this tag
  1. D

    002 Cây hương đá thờ trung thiên – miếu thần linh

    002 Cây hương đá thờ trung thiên – miếu thần linh Cây hương thờ trung thiên – miếu thần linh, còn được gọi cây hương, miếu, kỳ đài, trang bàn thờ, được lắp đặt ngoài sân vườn, ban công, trên tầng thường để thờ thần linh, thổ địa, mẫu, ông thiên, cửu trùng thiên. 09 Cây hương đá thờ trung...
Top