miếu thờ

The Temple of Original Ancestor (Vietnamese: Triệu Tổ miếu, Hán tự: 肇祖廟) was built either in 1804 or during the third year of Gia Long's rule to commemorate the duke Nguyễn Kim who was the ancestor of Nguyễn dynasty.

View More On Wikipedia.org
  1. D

    Lắp đặt miếu thờ thần linh bằng đá tại Hà Đông Hà Nội

    Lắp đặt miếu thờ thần linh bằng đá tại Hà Đông Hà Nội. Lắp đặt miếu thờ thần linh bằng đá tại Hà Đông Hà Nội. Mẫu miếu thờ thần linh lắp đặt tại Hà Đông Hà Nội. Được thiết kế thi công bởi công ty TNHH Đá Mỹ Nghệ 35 NB. Sau khi tư vấn cũng như trao đổi cụ thể với khách hàng về mẫu mã, kích thước...
  2. D

    002 Cây hương đá thờ trung thiên – miếu thần linh

    002 Cây hương đá thờ trung thiên – miếu thần linh Cây hương thờ trung thiên – miếu thần linh, còn được gọi cây hương, miếu, kỳ đài, trang bàn thờ, được lắp đặt ngoài sân vườn, ban công, trên tầng thường để thờ thần linh, thổ địa, mẫu, ông thiên, cửu trùng thiên. 09 Cây hương đá thờ trung...
Top