mộ tháp đá

Bodhidharma was a semi-legendary Buddhist monk who lived during the 5th or 6th century. He is traditionally credited as the transmitter of Buddhism to China, and regarded as its first Chinese patriarch. According to a debunked 17th century apocryphal story found in a manual called Yijin Jing, he began the physical training of the monks of Shaolin Monastery that led to the creation of Shaolin kungfu. He is known as Dámó in China and as Daruma in Japan. His name means "dharma of awakening (bodhi)" in Sanskrit.Little contemporary biographical information on Bodhidharma is extant, and subsequent accounts became layered with legend and unreliable details.According to the principal Chinese sources, Bodhidharma came from the Western Regions, which typically refers to Central Asia but can also include the Indian subcontinent, and is described as either a "Persian Central Asian" or a "South Indian [...] the third son of a great Indian king."
Throughout Buddhist art, Bodhidharma is depicted as an ill-tempered, profusely-bearded, wide-eyed non-Chinese person. He is referred as "The Blue-Eyed Barbarian" (Chinese: 碧眼胡; pinyin: Bìyǎnhú) in Chan texts.Aside from the Chinese accounts, several popular traditions also exist regarding Bodhidharma's origins.The accounts also differ on the date of his arrival, with one early account claiming that he arrived during the Liu Song dynasty (420–479) and later accounts dating his arrival to the Liang dynasty (502–557). Bodhidharma was primarily active in the territory of the Northern Wei (386–534). Modern scholarship dates him to about the early 5th century.Bodhidharma's teachings and practice centered on meditation and the Laṅkāvatāra Sūtra. The Anthology of the Patriarchal Hall (952) identifies Bodhidharma as the 28th Patriarch of Buddhism in an uninterrupted line that extends all the way back to the Gautama Buddha himself.

View More On Wikipedia.org
 1. maulangmodadepnb

  Các ý nghĩa của hoa văn được chạm khắc trên mộ tháp đá

  Ngày nay việc xây dựng mộ tháp đá không còn lá khó khăn với chúng ta. Sau khi xây dựng mộ tháp đá xong, chúng ta thường chạm khắc các mẫu hoa văn đẹp tinh tế, đơn giản và phù hợp theo quan niệm của đạo, để thể hiện sự tâm linh, sự tôn trọng, lễ nghĩa, cũng như trang trí cho ngôi mộ. 1. Các mẫu...
 2. maulangmodadepnb

  Các mẫu mộ tháp phật giáo bằng đá được chế tác tại làng nghề đá Ninh Vân

  Các mẫu mộ tháp phật giáo bằng đá được chế tác tại làng nghề đá Ninh Vân Mẫu mộ tháp phật giáo bằng đá - Nét đẹp tâm linh mang đậm văn hóa Việt Mộ tháp đá hay còn gọi mộ tháp phật giáo bằng đá có hình tháp bút, tòa tháp tượng trưng cho nơi tọa lạc của Đức Phật. Vì vậy, việc xây mộ tháp đá...
 3. D

  20 mẫu mộ tháp đá đẹp nhất hiện nay

  Chúng ta thường thấy những mẫu mộ tháp đá trong các khu lăng mộ, đền chùa. Đây là một mẫu mộ có ý nghĩa đặc biệt và được đánh giá cao về thẩm mỹ và giá trị tâm linh. Đá mỹ nghệ Hoàng Yến tổng hợp các mẫu mộ tháp đá đẹp trong quá trình chúng tôi thi công, thực hiện. 1. Mộ tháp đá là gì? Mộ...
Top