nghiệp vụ đại lý tàu biển

No Wikipedia entry exists for this tag
  1. Q

    Chứng chỉ ĐẠI LÝ TÀU BIỂN - điều kiện hoạt động kinh doanh

    Nhằm hỗ trợ nâng cao kiến thức nghiệp vụ đại lý tàu biển cho các cá nhân, và hỗ trợ các doanh nghiệp trong lĩnh vực hàng hải chuẩn hóa hồ sơ theo quy định của Pháp luật. Chúng tôi thông báo mở khóa học đào tạo và cấp chứng chỉ đại lý tàu biển như sau: 1. Nội dung đào tạo nhân viên đại lý tàu...
Top