nhà nghỉ

Bát Nhã Temple is a monastery in Bảo Lộc, Lâm Đồng Province, Vietnam.

View More On Wikipedia.org
  1. Jupviec5s

    tuyển dụng nhân viên

    Vị trí: Nhân viên giúp việc nhà - Dọn khách sạn theo giờ Công ty: JupViec 5S Địa điểm làm việc: ĐÀ LẠT Thời gian làm việc: Toàn thời gian hoặc bán thời gian **Mô tả công việc:** Chúng tôi đang tuyển dụng nhân viên viên đáng tin cậy và chuyên nghiệp để tham gia vào đội ngũ của chúng tôi tại...
Top