ống gió có bảo ôn

No Wikipedia entry exists for this tag
  1. thithi6293

    Ống gió mềm dùng để thoát khí trong ngành công nghiệp

    Ống gió mềm dùng để thoát khí trong ngành công nghiệp Ống gió mềm thuộc loại ống gió nên ứng dụng của nó được dùng để lưu thông khí, dẫn khí, thoát khí trong ngành công nghiệp và đời sống. Trong đời sống, ống gió được dùng trong các tòa nhà cao tầng, trung tâm thương mại, nhà hàng...
Top