quản lý vận tải

Viettel Football Club (Vietnamese: Câu lạc bộ Bóng đá Viettel), simply known as Viettel FC or Hanoi Viettel, is a Vietnamese professional football club based in Hanoi. The club belongs to the Viettel Sports Center, a part of Viettel Group and competes in the V.League 1, the top tier of the Vietnamese football league system.
Viettel (formerly known as Thể Công) is one of the most widely supported clubs and also the most successful club in Vietnamese football history, having won a record 20 national titles, including nine consecutively from 1971 to 1979. The club has also contributed many great players to the Vietnam National Football Team.
Viettel's traditional colours is all-red home strip, giving the club have nickname Cơn Lốc Đỏ (Red Tornado). They held a long-standing rivalries with local neighbors Công An Hà Nội in the past, from mid-1950s to 2002 when they were dissolved, with whom they contest The Vietnamese Classic Derby. They also contest Hanoi Derby with Hanoi FC in the present.Professional football is run by the spin-off organization Viettel Sport Center, a wholly owned subsidiary of the Viettel Group.

View More On Wikipedia.org
 1. H

  Khóa học chứng chỉ Điều hành vận tải quản lý vận tải uy tín 0979868612

  ĐÀO TẠO CHỨNG CHỈ SƠ CẤP VẬN TẢI ONLINE, LỚP SƠ CẤP QUẢN LÝ VÀ KHAI THÁC VẬN TẢI ĐƯỜNG BỘ, Chứng chỉ chuyên ngành vận tải 0979868612, Cấp chứng chỉ điều hành vận tải 0979868612, Chứng chỉ quản lý khai thác vận tải đường bộ 0979868612, Chứng chỉ sơ cấp chuyên ngành vận tải, Chứng chỉ kinh doanh...
 2. C

  CHỨNG CHỈ QUẢN LÝ VẬN TẢI ĐĂNG KÝ GIẤY PHÉP KINH DOANH

  Chứng chỉ sơ cấp vận tải có nghĩa là gì? Chương trình đào tạo sơ cấp vận tải này rất quan trọng giúp người học có được chứng chỉ sơ cấp để hoàn thiện hồ sơ đề nghị cấp giấy phép kinh doanh Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh đối với doanh nghiệp, hợp tác xã kinh doanh vận tải Giấy đề nghị...
 3. Q

  Khóa học Quản lý và khai thác vận tải đường bộ (Sơ cấp chuyên ngành Vận tải)

  THÔNG BÁO TUYỂN SINH LỚP SƠ CẤP CHUYÊN NGÀNH VẬN TẢI I/ Đối tượng: Là người từ đủ 15 (mười lăm) tuổi trở lên, đã tốt nghiệp THCS hoặc tương đương và sức khỏe phù hợp với nghề cần học Người điều hành, quản lý kinh doanh vận tải của HTX, doanh nghiệp vận tải, cán bộ quản lý đội xe, cán bộ...
Top