quản trị kinh doanh

  1. H

    Chứng chỉ Sơ cấp Quản trị kinh doanh vận tải đường bộ cấp tốc 0979868612

    Chứng chỉ sơ cấp quản lý và khai thác vận tải đường bộ 0979868612, Sơ cấp chuyên ngành Vận tải 0979868612,Chứng chỉ Điều hành Vận tải 0979868612 ,chứng chỉ sơ cấp điều hành vận tải 0979868612, ĐÀO TẠO CHỨNG CHỈ ĐIỀU HÀNH VẬN TẢI ĐƯỜNG BỘ ĐỂ KINH DOANH DỊCH VỤ VẬN TẢI ĐƯỜNG BỘ THÔNG BÁO...
  2. Q

    Tuyển sinh khóa Quản trị kinh doanh tại TP HCM

    KHÓA HỌC QUẢN TRỊ KINH DOANH CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO QUẢN TRỊ KINH DOANH NGẮN HẠN Mục tiêu: Trang bị những kiến thức cơ bản, nâng cao và chuyên sâu về quản trị kinh doanh cho cán bộ kinh doanh và quản lý doanh nghiệp hoạt động trong cơ chế thị trường. Sau khi hoàn thành chương...
Top