sơ cấp vận tải

  1. G

    Đào tạo cấp chứng chỉ sơ cấp vận tải

    ĐÀO TẠO CẤP CHỨNG CHỈ SƠ CẤP VẬN TẢI Căn cứ Nghị định số 10/2020/NĐ-CP ngày 17/011/2020 của Chính phủ quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô và theo hướng dẫn tại Thông tư 12/2020/TT-BGTVT ngày 29 tháng 5 năm 2020 của Bộ Giao thông vận tải quy định về tổ chức, quản...
  2. C

    CHỨNG CHỈ QUẢN LÝ VẬN TẢI ĐĂNG KÝ GIẤY PHÉP KINH DOANH

    Chứng chỉ sơ cấp vận tải có nghĩa là gì? Chương trình đào tạo sơ cấp vận tải này rất quan trọng giúp người học có được chứng chỉ sơ cấp để hoàn thiện hồ sơ đề nghị cấp giấy phép kinh doanh Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh đối với doanh nghiệp, hợp tác xã kinh doanh vận tải Giấy đề nghị...
Top