sơn chống thấm

Mae Hong Son province (Burmese: မဲဟောင်ဆောင်; Thai: แม่ฮ่องสอน, pronounced [mɛ̂ː.hɔ̂ŋ.sɔ̌ːn]; Northern Thai: ᩯᨾ᩵ᩁᩬ᩵ᨦᩈᩬᩁ; Shan: မႄႈႁွင်ႈသွၼ်; formerly called Mae Rong Son), also spelled Maehongson, Mae Hong Sorn or Maehongsorn, is one of Thailand's seventy-six provinces (changwat). It lies in upper northern Thailand and is the westernmost province. Neighboring provinces are (clockwise from north) Shan State of Myanmar, Chiang Mai and Tak. To the west, the province borders Kayin State and Kayah State of Myanmar.Mae Hong Son's nickname is "the city of three mists". It is hemmed in by the high mountain ranges of the Shan Hills and is the most mountainous province in Thailand, occupying 12,681 square kilometres (4,896 sq mi). The province is often covered with mist. Mae Hong Son town was originally established in the early 19th century as an elephant training camp as ordered by the then King of Chiang Mai.
As of 2012, Mae Hong Son was the poorest province in Thailand.

View More On Wikipedia.org
  1. P

    Thi công chống thấm hiệu quả giá tốt

    Thi công chống thấm Tại sao cần phải Thi công chống thấm? Bạn có muốn ngôi nhà thân yêu của mình luôn đẹp, sáng chói theo thời gian hay chỉ trong vòng 1 hoặc 2 năm là xuất hiện những khuyết điểm phải tu sửa lại. Thi công chống thấm như khoác vào công trình của mình một chiếc áo bảo vệ theo...
  2. P

    Chống thấm mặt cầu

    Chống thấm mặt cầu Công ty Chống thấm Trường An luôn quan niệm khách hàng là thượng đế. Phương châm hoạt động ''chống thấm Trường an, bền vững theo thời gian''. Cung cấp và thi công chống thấm chuyên dụng cho ngành cầu đường *Phun Chống thấm mặt cầu * Xử lý chống thấm những đường nứt, rò rỉ...
Top