systemfan

No Wikipedia entry exists for this tag
  1. S

    Hệ thống hút khói và vai trò của hệ thống hút khói trong công nghiệp

    Khói là tác nhân gây ra nhiều ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng tới sức khỏe của con người. Các ngành công nghiệp ngày càng phát triển, trong quá trình sản xuất phát sinh ra nhiều khói bụi. Nếu không xử lý khói triệt để có thể dẫn tới sự ô nhiễm trầm trọng của môi trường. Vậy để khắc phục tình...
Top