tacroz forte ointment

No Wikipedia entry exists for this tag
  1. Drugssquare

    Tacroz Forte Ointment 20g Price - Tacrolimus Ointment 0.1 w/w

    Tacroz Forte, một loại thuốc mỡ của Tacrolimus, được sử dụng ngoài da để điều trị một tình trạng da được gọi là bệnh chàm (viêm da dị ứng). Bệnh chàm là một loại phản ứng dị ứng, trong đó da trở nên khô, đỏ và ngứa. Tacroz Forte 0.1% ointment giúp bệnh nhân bằng cách làm giảm phản ứng dị ứng, vì...
Top