taobao tiếng việt

No Wikipedia entry exists for this tag
  1. T

    Lợi ích khu mua hàng Taobao bằng Tiếng Việt

    Taobao web có thể nói là trang thương mại điện tử lớn nhất nhì, trực tiếp cạnh tranh với cả Alibaba. Tuy vậy, Taobao lại chỉ được thiết kế hoàn toàn bằng tiếng Trung mà không có Tiếng Việt hay bất kỳ ngôn ngữ nào khác khiến các khách hàng quốc tế, điển hình là người mua hàng Việt Nam gặp đôi...
Top