thiết kế nhà thờ họ 4 mái

Phan Thiết (Vietnamese: [fan.tʰíət] ) is the capital of Bình Thuận Province on the southeast coast in Vietnam. While most of the inhabitants live in the city center, others reside in the four urban coastal wards, extending from Suối Nước beach in the northeast towards cape Kê Gà in the southwest.
Traditionally, fishing and the manufacturing of fish sauce served as the main source of Phan Thiết's local economy. The rise of tourism as the region's primary employer can be attributed to its beaches, and thus its growth is rapidly overshadowing its prevalent fishing industry.

View More On Wikipedia.org
  1. S

    Tư vấn thiết kế và xây nhà thờ họ

    ♦ “Uống nước nhớ nguồn”- Nhà thờ họ là nơi thờ cúng, lưu giữ giá trị văn hoá tinh thần của mỗi gia đình, dòng họ. Là nơi để con cháu tìm hiểu và hướng về cội nguồn, gốc gác của mình. Bởi vậy không chỉ mang giá trị về mặt kiến trúc mà hơn cả còn là giá trị truyền thống, tâm linh. Xây nhà thờ họ...
Top