thủ tục nhập khẩu thức ăn chăn nuôi

No Wikipedia entry exists for this tag
  1. D

    Hướng dẫn thủ tục nhập khẩu thức ăn chăn nuôi

    CHÍNH SÁCH NHẬP KHẨU THỨC ĂN CHĂN NUÔI Thủ tục nhập khẩu thức ăn chăn nuôi được quy định trong những văn bản chứng từ sau đây: Nghị định 187/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013; Nghị định số 77/2016/NĐ-CP ngày 01//07/ 2016; Thông tư số 28/2017/TT-BNNPTNT ngày 25/12/2017; Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày...
Top