tofajak 5 mg tablet

  1. Drugssquare

    Tofajak 5mg

    Tofacitinib là một chất ức chế JAK chọn lọc được sử dụng để điều trị bệnh viêm khớp dạng thấp. Tofajak 5 mg Tablet là thuốc kê đơn, chứa Tofacitinib, hoạt động bằng cách ngăn chặn hoạt động của enzym Janus kinase (JAK) 1 và JAK3. Nó làm giảm viêm và tổn thương khớp trong bệnh viêm khớp dạng...
Top