tư vấn giám sát

Bat lau dung laai (Chinese: 不漏洞拉 or 北漏洞拉; Jyutping: bat1 lau6 dung6 laai1) is a Hong Kong Cantonese corruption of the Vietnamese phrase bắt đầu từ nay, meaning "from now on" (bắt đầu = begin, start; từ = "from", nay = "now", IPA: /ˀɓɐʔk̚˦ˀ˥ ˀɗɜw˨˩ tɨ̞̠ɰ˨˩ nɐj˧˥/)).The phrase was made famous in the 1980s and 1990s in Hong Kong, due to a Vietnamese-language radio public service announcement that was broadcast, nearly hourly, on public radio broadcaster RTHK.

View More On Wikipedia.org
  1. songnam09

    Tư Vấn Địa Phương, Tư Vấn Thiết Kế Địa Phương

    Tư vấn địa phương (local consultant) đóng một vai trò quan trọng trong việc triển khai các công tác tư vấn thiết kế, xin phép xây dựng và giám sát, quản lý các dự án sử dụng nhà thầu tư vấn chính nước ngoài. Một dự án sử dụng nhà thầu tư vấn nước ngoài thực hiện các công việc chuyên môn chính...
Top