tư vấn thiết kế và xây nhà thờ họ

No Wikipedia entry exists for this tag
  1. S

    Tư vấn thiết kế và xây nhà thờ họ

    ♦ “Uống nước nhớ nguồn”- Nhà thờ họ là nơi thờ cúng, lưu giữ giá trị văn hoá tinh thần của mỗi gia đình, dòng họ. Là nơi để con cháu tìm hiểu và hướng về cội nguồn, gốc gác của mình. Bởi vậy không chỉ mang giá trị về mặt kiến trúc mà hơn cả còn là giá trị truyền thống, tâm linh. Xây nhà thờ họ...
Top